Witaj!
Rejestracja

  • 4 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Dyplomacja i inne.

#1
[Obrazek: Coat_of_Arms_of_the_Netherlands.png]
Wcielasz się w zamożnego dyplomatę jednego z wielkich państw, drogi czytelniku, a o to opowieść z części twego życia:


Jesteś zmęczony podróżą, i choć droga jeszcze daleka a ty niesiesz cenne informacje, postanowiłeś przystać w okolicznej karczmie na mały napitek, na chwile otuchy.
Twoją uwagę zwrócił lokalny paser, miał przy sobie liczne zwoje dokumentów a ty już z daleka rozpoznawałeś pieczęcie znamienitych rodów. Podszedłeś do niego i bez udawanego zainteresowania zapytałeś o cenę, paser spojrzał na dokument który wskazałeś ręką, i bez zastanowienia wypowiedział słowa które zaskoczyły nawet tak zamożnego człowieka jak ty. Przez krótką chwile zastanawiałeś się czy nie jest to sztuczka, oszustwo skrywające za sobą podrobiony świstek nic nie wartego dokumentu, cena była jednak wysoka a to oznaczać mogło cenne informacje. Rozejrzałeś się dookoła bardziej w obawie przed lokalnymi bandytami niż osobami które mogły by cię szpiegować, po czym wyciągnąłeś mieszek. Gdy tylko dokument znalazł się w twoich rękach, natychmiast ruszyłeś i dosiadłeś konia, już w drodze w obawie przed ewentualną zasadzą rozdarłeś pieczęć Holenderskiej rodziny von Wittelsbachów. Twoim oczom ukazał ten o to dokument:

To bardzo cenne wieści, pomyślałeś. I choć zdajesz sobie sprawę że pieczęcie w dzisiejszych czasach często podrabiane są przez paserów, ruszyłeś do swego władcy by przekazać mu te cenne wieści.

#2
[Obrazek: Coat_of_Arms_of_the_Netherlands.png]

Obwieszczenie Księcia Jacoba von Wittelsbacha.

Niech wiadomym będzie że rodzina Wittelsbachów, po kraniec czasu, nienawiścią pałać będzie do Księcia Philipa II de Burgogne. Jak wszendyn wiadomo tron nasz Holenderski, dom nasz ukochany odzyskaliśmy zdaje się rok temu. A tu zanim zdążyliśmy się szczęściem ogrzać i przywyknąć, bezczelny Philip II de Burgogne wcielenia Księstwa Holenderskiego żąda! Dlatego raz jeszcze, niech wie cały świat jakiej obrazy dziś doznaliśmy, i zwracamy się do Zwierzchnika wszystkich Krajów Katolickich, Cesarza Rzymskiego Friedricha III von Habsburga, do ojca naszej wiary, Papieża Eugeniusza IV, wszystkich znamienitych Królów i Książąt, aby za złe nam nie mieli jeśli zbrojną ręką na księcia Philipa II de Burgogne ruszymy, obwieszczamy także iż każdy kto w sojusz w Księstwem Burgundii wejdzie, wrogiem naszym zostanie. A każdego wroga Księstwa Burgundii jak własnego brata przyjmiemy.

Podpisano
Jacoba von Wittelsbach.

#3
Starożytna dynastia Zhou, ogłasza że wraz ze wstąpieniem na tron Garena LXIX, punkty handlowe Canton i Quanzhou to wyłączna strefa interesów Zhou i każda próba naruszenia tego stanu rzeczy spotka sie z konsekwencjami!

#4
[Obrazek: 330px-The_Papal_State.png]
Vicarius Filii Dei, Episcopus Romanus, Successor principis apostolorum, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Primas Italiae, Archiepiscopus et metropolitanus provinciae ecclesiasticae Romanae, Servus Servorum Dei, Pater Reges, Patriarcha Occidentis, Dominus Mundi Eugenius IV

Ku Jedności
W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca Niebieskiego, Syna Bożego i Ducha Świętego, my Ojciec Święty Eugeniusz IV wyrażając wolę naszej Matki - Kościoła Powszechnego, jako najwyższy ziemski zwierzchnik katolickiej wiary, błogosławimy in Nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti jedynemu władcy Francji, Karolowi VII, potwierdzając niniejszym jego prawa do tronu ongiś należącego do Karola Wielkiego. Wolą naszą jest, ażeby Pierwsza Córa Kościoła już nie była rozrywana poprzez rodowe niesnaski, lecz aby odnalazła ukojenie w jedności, a tą może jej dać tylko jeden mąż, jeden monarcha - rex christanissimus.

O Szwedach
Dochodzą nas błagalne głosy od uciemiężonego ludu Wikingów, którym przewodzi wyrodny syn Stolicy Apostolskiej - Krzysztof III. Doprowadzają te wołania do rozdarcia serca naszego, bo gdy cierpi owczarnia, pasterz w wielkim zwielokrotnieniu odczuwa stratę, jaką ponosi trzoda. Dlatego potępiamy chory, pozbawiony wszelkich znamion mądrości i sprawiedliwości sposób rządów i tym samym nadajemy Szwedom prawo do samostanowienia o sobie oraz wyboru własnego króla. Niedopuszczalnym jest, ażeby pobożni potomkowie Waregów nie mogli w swym kraju wznosić kościołów
in honorem Sanctissimae Trinitas, ich wolność była pogwałcana, a witalność tłumiona.

Układ Mediolański
Wielceśmy radzi, że nasi legaci zdołali dojść do zgody z Jego Wysokością, księciem Mediolanu, Filipem Marią Viscontim i tym samym podpisali oni serdeczne porozumienie, w myśl którego Patrimonium Sancti Petri uzyska niezbędne mu bezpieczeństwo. W dobie panoszącego się pogaństwa, nic tak nie unosi duszy naszej ku niebu, jak chrześcijańska jednomyślność.
AD MAIOREM DEI GLORIAM

#5
[Obrazek: 6636050593_c49f9e9cec_b.jpg]
Maharadża Miasta Zwycięstwa, Władca Dekanu, Karnataki i Koromandelu, Pan Tysiąca Tytułów etc. etc.


Indie zjednoczone – rozkoszujcie się wszyscy.
Skarby obfite – niech nikt nie wyjdzie głodny.
Wszyscy nasyćcie się ucztą jedności;
Wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia.
Niech nikt nie płacze, że biedny, bo nastało królowanie wszystkich.
Niech nikt nie martwi się z powodu swych grzechów, bo z Vijayanagaru zabłysło przebaczenie.
Niech nikt nie lęka się klęski, bo wyzwoliła nas od niej cywilizacja.
Przezwyciężyli ją Ci, którzy ją dostrzegli.
Unieszkodliwili wszelkie waśnie Ci, Którzy zstąpił do Indii.
Zgorzkniały podziały, skosztowawszy miłosiernych rządów.

A bramin przewidując to, wołał:
Barbarzyństwo zmartwiło się, spotkawszy Jedność w otchłani.
Zmartwiło się, bo zostało puste.
Zmartwiło się, bo zostało oszukane.
Zmartwiło się, bo zostało uśmiercone.
Zmartwiło się, bo zostało obalone.
Zmartwiło się, bo zostało skrępowane.
  
Gdzie więc, o barbarzyństwo, jest Twoje żądło?
Gdzie, o barbarzyństwo, jest twoje zwycięstwo?
 
Zjednoczył się Bharat – i przepadły demony.
Zjednoczył się Hindustan – i weselą się mułłowie.
Zjednoczyły się Indie – i Życie odzyskało swe prawa.

I niechaj nikt nie podniesie ręki na indyjskie ziemie
Niechaj nikt nie waży się spojrzeć łapczywie
Niechaj nikt intryg nie sączy

Albowiem czterech władców mają Indie
W różnorodności jedność znaleźli
Z sojuszy potęgę uczynili
Barbarzyństwo podeptali
Zniewag zaprzestali
Światło cywilizacji ofiarowali

#6
[Obrazek: 420px-Coat_of_arms_of_the_House_of_Visco...29.svg.png]
Filippo Maria z rodu Visconti, Książę Mediolanu, władca Lombardii, Cremony, Werony, Brescii, Parmy i Novary
Pozdrawia jaśnie nam panującego Fryderyka III z rodu Habsburgów, Cesarza Rzymskiego, króla Niemiec i Włoch, od lat z pozwolenia cesarskiego rodu Visconti zarządzali ziemiami włoskimi pozostając lojalnym sługą cesarskim i ostatnie zmiany na tronie cesarskim w których to władza przeszła z rąk Luksemburgów do Habsburgów tej tradycji nie zmieni, ród Viscontich zobowiązuje się dalej wiernie służyć cesarstwu oraz panującej w nim dynastii Habsburgów i będzie wspierał cesarza w każdej decyzji. Jednocześnie Książę liczy na zaciśnięcie więzów między naszymi rodami i chciałby zaoferować rękę swojej jedynej córki, Bianki mając nadzieje że znajdzie ona szczęście w małżeństwie z kimś z tak znakomitego rodu.

Pozdrawia Jego Świętobliwość, Papieża Eugeniusza IV z którym to udało się wypracować porozumienie niezwykle korzystne dla obu stron, Książę liczy na współpracę między Stolicą Apostolską a Mediolanem, jednocześnie chciałby zgłosić chęć udziału w następnej wyprawie mającej na celu walkę z niewiernymi Turkami, ponieważ zżerają go sumienie że z powodu konfliktu z Republiką Wenecką nie mógł pomóc w ostatniej nieudanej inicjatywie zakończonej porażką pod Warną, Książę uważa że priorytetem wszystkich narodów chrześcijańskich powinno być wyrzucenie przynajmniej za Bosfor tej muzułmańskiej plagi.

Pozdrawia także Króla Francji, Karola VII, Księcia cieszy niezmiernie przyjazne nastawienie paryskiego dworu, ma on nadzieje na szybkie zakończenie trwającego już długi czas konfliktu  na linii Francja-Anglia przez który to ziemie francuskie doznają straszliwych szkód w wyniku walk, a ludzie tam nie mieli okazji zaznać od dawna pokoju.

#7
[Obrazek: holy-roman-empire.jpg]


Divina favente clementia Romanorum Imperator, Serenissimus Augustus a Deo coronatus, Rex Romanorum, Rex Italiae, Rex Burgundiae, Archidux Austriae Fridericus III von HabsburgZ łaski Bożej cesarz rzymski, Najczcigodniejszy August od Boga koronowany, król Rzymian, Italii i Arles, arcyksiążę Austrii Fryderyk III von Habsburg


W imię Pana. Amen.


Nie będzie przesadą gdy powiemy, że ostatnia dyplomacja biskupa Rzymu Eugeniusza IV złamała nam serce. Spragnieni ojcowskiej miłości  niecierpliwie oczekiwaliśmy listu od Papieża wraz z którym przewodzimy wspólnocie chrześcijańskiej. Ledwie kilka dni temu pisaliśmy do Rzymu o naszej gotowości do ustąpienia Stolicy Apostolskiej we wszelkich sporach terytorialnych, odnieśliśmy więc wrażenie, że nasz niedawny spór został zażegnany. Niestety, mimo ustępstw z naszej strony biskup Rzymu pozostał nieugięty tym razem wysuwając wobec nas zarzuty o rzekomo błędne rozumienie posłannictwa Imperatora Rzymskiego.


Niech będzie wiadomym wszystkim obecnie żyjącym, jak i tym, którzy po nich nadejdą, że uczyniliśmy wszystko aby Kościół Święty, Matkę naszą otoczyć najtroskliwszą opieką i spełnić wszelkie jej życzenia, których jak ufaliśmy, wyrazicielem był Papież Eugeniusz IV. Ten jednak odrzucił nasze hojne oferty, zaprzestał przyjmowania naszych posłów a wreszcie znieważył nas pomijając świętą osobę Cesarza Rzymskiego w swojej dyplomacji.
Świadomie zwrócił się nawet do odległego władcy Szwecji aby tym większe okazać nam lekceważenie. Ponadto ostentacyjnie poinformował o zawarciu paktu z księciem Mediolanu, zupełnie pomijając kwestię jego prawowitego suzerena i prowadzonej z nim dyplomacji bez której żadne porozumienie Mediolańsko-Papieskie nie byłoby możliwe. Wreszcie pobłogosławił króla Francji, który przez wielu jest postrzegany jako potencjalny rywal Cesarstwa. Sygnały idące z Rzymu są dla nas jasne - Eugeniusz IV darzy nas niesłuszną wrogością na którą niczym nie zasłużyliśmy.

W prawidłowym porządku rzeczy Ojciec Święty już w pierwszym akapicie swego listu pobłogosławiłby swojego najwierniejszego syna - Cesarza Rzymskiego, który jest opoką na której opiera się ład w świecie chrześcijańskim i najważniejszym sojusznikiem Papiestwa.

Podtrzymujemy naszą gotowość do współpracy z Ojcem Świętym, apelujemy do Eugeniusza IV aby nie pozostawał niewzruszony wobec naszych starań o jego przyjaźń.

#8
[Obrazek: mp93Tmf.png]


Liga wita Was

W nieWolności czas...
Porządzimy w pięknym stylu
BOŻE!!! Jest nas TYLU...

Dopadniemy was.
Czas uklęknąć czas.
Bez LitoŚci Kacie Mój....
ROZWIJAJ SZNURA ZWÓJ.

WOLNOŚĆ... i na nas czas.
WIARA poniesie nas a...
LUD... za plecami...
JUŻ TAŃCZY Z POCHODNIAMI!
NIE MA LITOŚCI
NIENAWIŚĆ dopadnie cię

Wezmą Cię...
Potem także wezmą Cię
Sztandary łopoczą...
Kolby załomoczą w nasze drzwi
Żeby zabrać Ciebie mi...

Niosą CIĘ!
Na sztandarach niosą CIĘ!
Władzy namiestnicy....
Wojny fanatycy...
Wierz lub nie...
Wkrótce pożegnają Cię...

WOLNOŚĆi Na Nas Czas
WIARA ponosi NAS a
ALLAH - wciąż krok za NAMI!
WSKAZUJE CEL PALCAMI!
NIE MA tam nadziei
NIENAWIŚĆ rozpleni się...
GDY Sunnici i Chińczycy
CHCĄ TRUPÓW NA ULICY!!

HONOR... BÓG... OJCZYZNA... WIARA...
ŻĄDZA was rozpala
Mało...
MAŁO!
CHCECIE NAS!!!
Żądza spali Was.

 
Jako Sułtan Gujaratu mam przyjemność ogłosić powstanie Ligi Państw Indyjskich. Jakakolwiek agresja wymierzona w któregokolwiek władcę z półwyspu Indyjskiego spotka się z natychmiastową reakcją ze strony wiernych braci. Pragniemy pokoju, jednak na agresję odpowiemy agresją jakiej nikt nie powstrzyma. 

Do władcy Persji:

Gdy stoisz sam u Indii bram

Dostrzegasz pewien schemat

Ty stoisz TAM, tak bardzo SAM


Nie Ma Już Nie Ma kogo zaczarować łgarstwem

To szokujący nieco FAKT

Gdzie pukać i jak pukać? - pytasz siebie wciąż
Czy zauważą czy nie widzą - KTO jest wąż?
Docenią czy nie docenią ofiary TWEJ?

Lecz póki co PRZED TOBĄ mur

Wierząc, że Właśnie Tobie Indie skłonią się
I nas zdradzi brat
Zagrałeś pięknie
Tam na Ziemi
TERAZ graj


#9
[Obrazek: 330px-Bengal.png]

আমাদের সব বন্ধু এবং শত্রুদের. শান্তি আপনার সাথে হতে পারে.

Maharadża Bengalu, Wysoki Król, Książę Książąt 

Królestwo Bengalu ogłasza co następuje:

  • Obszar całego węzła handlowego Bengalu jest wyłączną strefą wpływów Królestwa. 
  • Współpraca oraz poszanowanie niepodległości państw w rejonie Indii jest kluczowe dla interesów Bengalu.
  • Królestwo Bengalu rządzone jest pragmatycznie. Zależy mu na współpracy z sąsiadami, jeśli ta współpraca będzie za sobą niosła obopólne korzyści. Król czeka na dyplomatów w sali tronowej pałacu oraz pragnie pozdrowić władców Persji, Delhi, Qin, Gujaratu, Vijayanagaru oraz tajemniczego królestwa Szwecji, którzy to zaszczycili nas swoją wizytą dyplomatyczną.
  • Maharadża Bengalu z niepokojem spogląda na śmiałość i zgubną pychę władców Gujaratu oraz Vijayanagaru. Tym samym odcina się od jakichkolwiek prób lekceważenia państw, z którymi Maharadża pragnie pokoju i dobrobytu.
Pokój niech zamieszka w waszych sercach, a Bóg w trzech aspektach ześle na was swą łaskę.

বিদায় বন্ধুরা. শান্তি আপনার সাথে হতে পারে

#10
[Obrazek: 6636050593_c49f9e9cec_b.jpg]

Maharadża Miasta Zwycięstwa, Władca Dekanu, Karnataki i Koromandelu, Pan Tysiąca Tytułów etc. etc.

Ze względu na niezrozumienie cywilizowanego języka dyplomacji, jakie miało miejsce po naszej ostaniej deklaracji - obwieszczamy, że Miasto Zwycięstwa nie ma wrogich zamiarów względem żadnego sąsiada, czy dalszych przyjaciół. Agresja jest postępowaniem niegodnym w oczach naszych bogów. Wszelkie umowy zawarte z czcigodnym Bengalem uważamy za obowiązujące i liczymy, że nie zostaną one złamane.
"jakiś klaun z niewyparzoną gębą zabierze mu trochę koloru na mapie, bo jest jebanym mistrzem intrygi politycznej, która tłumaczy się zwykłym kłamstwem i manipulacją, która nie oferuje nikomu zysków, tylko grozi stratami." - charakterystyka mojej skromnej osoby, popełniona 24.10.2018 r. przez Bacha. Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Wygenerowano w ciągu 44 ms (65.12% PHP / 34.88% MySQL)
Liczba zapytań SQL: 31 / Obciążenie serwera: 0.57 / Zużycie pamięci: 2 MB
[Szczegóły]